YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

Disk kaymaları /Protrüzyonlar

Disk kaymaları/ Protrüzyonlar/ NPP (nucleus polposus prolaps)/ Bel fıtıkları Omur gövdeleri arasında bulunan omurlararası diskler soğan dilimlerine benzetilebilir. Bu diskler omurgaya bükülebilirlik, esneklik kazandırır ve omurlar arasında amortisör işlevi görürler. Disk kayması, diskin parçalarının spinal kanala doğru - omuriliğin bulunduğu yer - çıkıntı yaptığı bir omurga hastalığıdır. Disk protrüzyonunun (çıkıntı) tersine kaymada (prolaps) fibröz bağ doku halkası bütünüyle veya kısmen yırtılır.

Disklerin hasar görmesinin nedeni genellikle diskler üzerine sürekli olan binen aşırı yüktür. Bu yüklenme ve zorlanmalar diskte küçük hasarlara neden olur ve bunun sonucunda aniden ağrılar hissedilmeye başlanır.
Disk kaymasının semptomları (belirtileri) akut şiddetli, çoğu zaman da ekstremiteye (kollar ve bacaklar) uzanan ağrılardır. Çoğu zaman bu ağrılara sıkışan sinir köklerinin beslenme alanındaki uyuşukluk hissi eşlik eder. Bazen felç olguları da görülür. Bunun sonucunda örneğin artık bir bacağın parmakları veya topuğu üzerinde yürünemez. Ancak disk kaymaları hiç ağrısız da seyredebilir.

Birçok vakada ameliyata karşı iyi alternatifler olmasına rağmen, disk ameliyatlarının sayısı son yıllarda çok artmıştır. Ancak sonuç olarak, müdahaleden sonra ağrıların arttığı hasta sayısının (postlaminektomi sendromu ve postnükleotomi sendromu) iki katına çıktığı görülmektedir.

Fizyoterapili ve koruyucu kas geliştirme egzersizli geleneksel tedavi, ısıl uygulamalar ve ağrı kesici ilaçlar vakaların çoğunda (yaklaşık %80) semptomlarda iyileşme sağlamaktadır. Günümüzde Dünya çapında disk ameliyatlarının gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılmakta ve disk ameliyatlarının yüzde 80'inden fazlasının gereksiz olduğu ve kaçınılabileceği ileri sürülmektedir. Her yıl Almanya'da yaklaşık 30.000 disk müdahalesi yapılmaktadır. Bu rakama göre disk ameliyatı en sık başvurulan sinir cerrahisi müdahalesidir. Fakat maalesef, yerleştirilen metal veya plastik malzeme nedeniyle komşu omur gövdelerinde artan oranda spondilolizis denilen bir sertleşme olmaktadır.

1.244 disk hastası ile yapılan Dünya ölçeğindeki en büyük klinik araştırmanın (Spine Patient Outcome Research (SPORT) yazarları, ameliyat ile ilaç verme, enjeksiyonlar veya fizyoterapi gibi konservatif, cerrahi olmayan ağrı tedavi yöntemlerinin sonuçları arasında önemli bir fark olmadığı sonucuna varmışlardır.
Sadece, iki bacağa da uzanan ve bir mesane zayıflığı (Cauda equina sendromu) gösteren uyuşukluk hissedildiğinde acil bir ameliyat tavsiye ederiz.

Kliniğimizde sinir kökü blokajları, periferik sinir blokajları, ağrı infüzyonları, mezoterapi ve fiziksel ağrı terapileri günlük olarak uygulanmaktadır. Disk ameliyatına bir alternatif arıyorsanız, size danışmanlık hizmeti sunar ve sizinle birlikte ağrıya karşı mücadelede size en uygun yöntemi belirleriz.