YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

CRPS

CRPS/ (Kompleks bölgesel ağrı sendromu) / Mobus Sudeck/ Kozalji /Algodistrofi
Bu hastalığın belirtileri genellikle dış etkiler sonucu oluşan küçük çaplı bir travma, bir kemik kırılması, ameliyatlar ve iltihaplanmalar sonunda kol ve bacaklarda gözle görülebilir bir değişiklikle, distrofi (hatalı gelişme) ve atrofi (küçülme) ile ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık %80'inde bu belirtilere, önceleri ağrı ve ödemden kaynaklanan ve kronik evrede de körelme ve fibrozisler olarak görülen ilgili kol veya bacaktaki zayıflık eşlik eder. Ağrı uyarılarına karşı artan duyarlılık olarak tanımlanan hiperestezi haricinde ağrılar basit dokunma ile de ortaya çıkabilir, bunlara da allodynia diyoruz. Hastaların çoğunda hareketsizlik sırasında yanan veya karıncalanan ağrı görülür. Deri hemen her zaman şiş, aşırı sıcak ve kızarıktır, hastaların yarısında yüksek bir terleme eğilimi (hiperhidroz) görülür, uzun süre sonra da mavileşme ve soğukluk hissi ortaya çıkar.

Bu rahatsızlığa yetişkin kadınlar daha sık ve bacaklardan çok kollar yakalanır. CRPS'nin neden oluştuğu bugüne kadar tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, beynin dış kılıfının, beyin zarının değişimi/dönüşümü ile birlikte sinirlerin hem deri altındaki hem de beyindeki bir iltihaplanma reaksiyonundan söz edilmektedir.

Tedavide, hem opioidler hem de opioid olmayan analjezikler gibi ağrı kesiciler (analjezikler) kullanılmaktadır. Ayrıca, radyografilerde lekeli değişikler olarak görünen, eşlik eden kemik hastalıklarında ek olarak bifosfonatlar ve lokal anti enflamatuvar ilaçlar verilmektedir. Ergoterapi ve fizyoterapi ile bir iyileşme sağlanamadığı takdirde, otonom sinir sistemine ve sempatik sinir sistemi blokajlarına lokal anestetikler enjekte edilerek ağrıların giderilmesine çalışılmaktadır.

Ağrılar devam ettiği takdirde tarafımızdan nörostimülatörler (SCS ve sinir boğumları stimülatörleri) yerleştirilmektedir. Bu yöntemle, yıllarca bu implantlarla iyi yaşayan ve ağrı kesici dozlarını ihtiyaçlarına göre bizzat ayarlayan çok sayıda hastamıza yardımcı olduk.