YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

Girişimsel ağrı terapisi

Muayenehanem özellikle girişimsel ağrı tedavisi alanında uzmanlaşmıştır. Girişimsel (müdahaleli) ağrı tedavisi, ağrı tedavisinin geleneksel tedavinin (ilaçlı tedavi ve fizik tedavi) karşıtı olan bir dalıdır. Ağırlık noktaları lokal enjeksiyon teknikleri, minimal invaziv, perkütan (deri geçişli) ve mikro cerrahi tedavi teknikleridir. Bu küçük müdahale ve infiltrasyon tedavilerinin çoğu, ağrıya neden olan yapıların belirlenmesine olanak sağlayan aydınlatma kontrolü altında yapılır.

Özellikle omurga kaynaklı ağrılarda ağrı tedavisinin invaziv yöntemleri kullanılır. Eğer hastalar ağrı kesiciler kullanıldıktan, egzersizli fizyoterapi uygulandıktan, enjeksiyonlardan veya ameliyattan sonra şiddetli ağrı çekmeye devam ederlerse, ücretini sağlık sigortası karşılamak koşulu ile bir girişimsel ağrı terapistinde ayakta tedavi olabilirler, bu yolla yatılı ameliyat işlemleri geciktirilebilir veya bunlardan bütünüyle kaçınılabilir.

Omurgadaki ve eklemlerdeki ayakta tedavi işlemleri şunlardır:

  • Omurganın küçük omurga eklemlerine (faset eklemleri) enjeksiyonlar, intra ve periartiküler terapi.
  • Omuriliğin sinir köklerine enjeksiyonlar, sinir kökleri blokajları ve periradiküler terapi (PRT), transforaminal tedavi veya spinal kanala enjeksiyonlar (epidural enjeksiyonlar).
  • Termokoagülasyon da denilen, faset eklemlerin, besleyen sinirlerin termik baypası veya denervasyonu.
  • Diske ilaç/ozon enjekte ederek disk tedavileri.
  • Perkütan (deri geçişli) minimal invaziv müdahalelerle, çeşitli tedavi teknikleri ile disk ameliyatları/dekompresyonlar, örneğin tıbbi lazer uygulaması (perkütan lazer disk dekompresyonu / PLDD), disk içindeki plazma alanları (Nükleoplasti/NPLY), disklerde ısı enerjisi (intradiskal elektroterapi/IDET).
  • Gözenekli omur gövdelerine kemik çimentosu enjekte ederek, osteoporoza bağlı aşınma veya kemikli tümörlerde (vertebroplasti / kifoplasti) kırılan omur gövdelerinin çimentolu stabilizasyonu.
  • Radyofrekans termal ablasyon (RFA) yardımı ile kemikli tümörlerde tedaviler.
  • Ortomolekülar ortopedi ilaçlarının eklemlere enjeksiyonları.
  • İnatçı kas gerginliklerinde botulinum toksin (botox) enjeksiyonları.