YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

Fantom (hayalet) veya güdük ağrıları

Fantom (hayalet) ağrıları vücudun bir parçasının ameliyatla veya yaralanma ile kaybedildiği yerlerde görülür, kollar, bacaklar, göğüs, dişler, gözler, kulaklar vb.

Kaybedilen vücut parçası, ağrılı, bazen yanıcı ve sıcak veya kaşıntılı olarak algılanmaya devam edilir. Bu ağrılar tipik olarak (kendilerini tekrarlayan biçimde) sıcaklık değişikliklerinde veya bedensel veya psikolojik zorlanmalarda tetiklenirler.

Bu ağrının nedeni kesin olarak açıklanamamış olup, beyin zarında kaybedilen vücut parçası nedeni ile bir çatışmanın oluştuğu tahmin edilmektedir.

Buna karşı güdük ağrıları organların kesilme yerlerindeki ağrılardır, bu ağrılar güdükte kalırlar ve çoğu zaman dokunulduklarında veya su ile temas sonucu ciddi ölçüde şiddetlenirler. Güdük ağrıları sinir yaralanması veya dolaşım bozuklukları ile açıklanmaktadır. Bir sinir kesildiğine, bir bitkinin kökü gibi yeniden gelişir ve filizlenir, bu filizler daha sonra bir düğüm oluşturur. Bu ağrılar sürekli kimyasal ve elektriksel tahrişler sonucu oluşur.

Bu ağrıları antikonvülsanlar, antidepresanlar veya lokal anestetiklerle ya da daha başarılı biçimde nörostimülasyon elektrotlarıyla (SCS) tedavi ediyoruz.