YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

İntradiskal ozon tedavisi

Ozon tedavisi 50 yıldan daha uzun bir süredir bilinmektedir ve yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak bu tedavi Almanya'da hiçbir zaman resmen tanınmış bir ağrı tedavisi olarak kabul görmemiştir ve bunun nedeni de muhtemelen ozon tedavisi lehine herhangi bir lobinin gerekli kanıtları sunamamış olmasıdır. Almanya'da bu yöntem hemen hemen hiçbir rol oynamamaktadır ve „off label“ (olağan yöntemlerin dışında) kabul edilmektedir.

ozontherapie-1

Uygulama basittir. Hasta yüzüstü pozisyonda, uykuya benzer bir analgo sedasyon halinde bulunur. Görüntüleme tekniği altında bir kanül ile lokal anestezi altında hasta diskin ortasına kadar (intradiskal) kadar girilir. Kanül yardımı ile ozon verilir. Gerçekte söz konusu olan saf oksijenle karıştırılmış bir ozon karışımıdır. Toplam olarak bu karışımdan yaklaşık 5ml her hasta diske uygulanır. Ozon son derece reaktif bir gazdır ve hemen doku ile reaksiyona girer ve çözünür, bu nedenle uzun süre muhafaza edilemez. Ozon doku içinde su ile reaksiyona girer ve peroksit (H2O2) oluşturur, bu da tekrar hücre çeperine ulaşır ve dokuda ani bir korunma reaksiyonu tetikler. Vücudumuzun bu abartılı korunma reaksiyonu, çoğunlukla enflamatuvar maddeleri (iltihap maddeleri) hasta dokudan bütünüyle uzaklaştırır. İltihap mediatörlerinin dışarı sürüklenmesi şikâyetlerin ortadan kalkmasına veya iyileşmeye neden olur. Eğer bir hasta ciddi bir disk sorununda ameliyat olmak istemiyorsa, ozon tedavisini onun için bir seçenektir. Bu, omurgadaki diğer ağrılı durumlar için de geçerlidir.

Ayrıca ozonla derideki ülserlerin, Morbus Chron ve daha birçok hastalığın iyileştirilmesi mümkündür.

Müdahalenin riskleri düşüktür, ancak diğer bazılarının yanında aşağıdakileri içerebilir: Etki garantisinin olmaması, emboli, enfeksiyon riski, sinir hasarı, hematom ve seroma oluşumu, ağrılı delme kanalları, abdominal aortun veya bağırsağın yaralanması. Maalesef hastalık sigortaları sadece istisnai durumlarda masrafları karşılamaktadır.
Sizi bu konuda memnuniyetle aydınlatırız.