YÖNTEM
TEDAVİ
HAKKIMIZDA

Nörodestrüksiyon / Ablatif yöntemler

Nörodestrüksiyondan, uzun süreli bir etki sağlamak üzere sinirlerin veya sinir bağlantılarının tahrip edilmesi anlaşılır. Bu işlemin hedefi genellikle ağrı ileten hassas sinirlerdir. Tahrip edici etki çeşitli yöntemlerle sağlanabilir, birinci yöntem cerrahi yöntemdir, sinir cerrahisi siniri arar ve keser.

Omurilik içinde sinirlerin aranması çok tehlikelidir, omurilikten çıkan bir sinir kökünün kesilmesine rizotomi denir ve rizotomide sadece ağrı değil bu küçük bölgede algılama ve sıcaklık hassaslığı da bütünüyle yok olur. Omuriliğin bir ağrı hattının kesilmesine kordotomi denir. Diğer olanaklardan biri sıcaklıktır ve bu küçük omurga eklemlerinde en sık kullanılan nörodestrüktif yöntemdir (termokoagülasyon), diğeri soğukluk/dondurmadır (kriyoterapi). Öte yandan yüksek yüzdeli alkol çözeltileri veya şeker çözeltileri de (etanol, fenol, gliserol, glukoz ve diğerleri) sinirlerin tahrip edilmesinde kullanılmaktadır. Uygulanan bütün bu yöntemlerdeki tehlike, komşu sinirlerde hasara neden olmaktır ve bu istenmeyen mal fonksiyonlarına yol açabilir. Sinirler kendilerini yenileyebilirler (canlanabilirler), ancak bu her zaman olmaz.